När ska du lämna fri väg åt utryckningsfordon?

    Endast när både ljud och ljus är påslagna samtidigt.
    När både blått, rött och grönt ljus framtill är påslagna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör lämna fri väg åt utryckningsfordon när antingen ljud eller ljus är påslagna.Till utryckningsfordon tillhör vanligast polis, ambulans och brandkår.