Facebook pixel

Vad varnar varningsmärket för?

    Varning för vägarbete.
    Varning för djupt dike.
    ?
    Varning för bro.
    Varning för övergångsställe.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för farthinder Märket anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.