Varningslampan för ABS-systemet tänds under din färd, vad blir konsekvensen vid fortsatt körning?

    Jag får ojämn bromsverkan, vid nästa inbromsning.
    Bromsarna slutar att fungera.
    ?
    Jag måste trycka hårdare på bromspedalen för att få någon effekt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid kraftig inbromsning låser sig hjulen men ABS-systemet känner av detta och lossar på låsningen och fortsätter därefter att bromsa bilen så fort som möjligt, men utan att det blir för kraftig så att hjulen låser sig igen.