Hastighetsbegränsningen på vägen är 100 km/h. Bilen i det vänstra körfältet kör i 90 km/h. Får du köra om i det högra körfältet som du befinner dig i?

    Ja, men endast om det bildas kö bakom mig.
    Ja, så länge jag inte kör fortare än 100 km/h.
    Ja, eftersom den bilen kör långsammare än 100 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På vägar med två eller fler filer i samma färdriktning får man köra om på höger sida om hastighetsbegränsningen är max 70 km/h. Inte annars.