Vilket alternativ stämmer?

    Samåkning ökar slitaget på bromssystemet i bilen.
    ?
    Det är inte miljövänligt att samåka.
    Risken för att köregenskaperna försämras är mindre när det är fler passagerare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att samåka blir det färre bilar på vägen och sannolikheten för att krocka blir betydligt mindre då.