Vilket av följande alternativ stämmer?

    Det är bara det mittersta körfältet som tar mig mot E4.
    Om jag placerar mig i det högra körfältet så måste jag svänga till höger mot Älvsjö.
    ?
    Eftersom vägmarkering finns är det inte tillåtet att byta körfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla tre körfält tar dig vidare mot E4/E20. Du är inte heller tvungen att svänga in till Älvsjö bara för att du kör i det högra körfältet.