När måste du vara extra uppmärksam vid vindförhållandena likt på bilden?

    När jag inte har några passagerare.
    ?
    När jag ska köra in i en tunnel.
    När jag har maximalt antal passagerare i bilen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kraftiga vindar kan kännas obehagliga och för vissa större fordon kan de också vara farliga till exempel husvagnsekipage. Markeringen kan förekomma på större broar där det kan bli kraftiga vindar.