Får du köra förbi detta vägmärke om inget annat anges?

    Ja, men enbart om jag bor på gatan där vägmärket gäller.
    ?
    Ja, fordonstrafik är tillåtet.
    Ja, men enbart om jag kör moped.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med fordon