Vilka är du skyldig som trafikant att visa särskild hänsyn mot i trafiken?

    Ungdomar.
    Långsamtgående fordon.
    ?
    Inga, alla skall behandlas likvärdigt i trafiken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för personer i trafiken.

OBS! Detta skall inte tolkas som att du ska vara hänsynslös mot de resterande, utan att alla skall behandlas likvärdigt men extra mycket när det gäller dessa grupper.