Facebook pixel

Hur ska du göra i denna situation?

    Fortsätta köra förbi fotgängaren med god marginal.
    Tuta så att fotgängaren går upp på gräsmattan.
    ?
    Accelerera för att snabbt köra förbi fotgängaren.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I situationen som råder bör du anpassa hastigheten eller stanna och invänta tills dess att den vita bilen har kört förbi för att du sedan kan köra om fotgängaren med god marginal i sidled.

Anledning till att alternativet Fortsätta köra förbi fotgängaren med god marginal är fel, beror på att det inte finns utrymme då den vita bilen finns framför och det blir för riskfyllt.