När är det störst risk att du drabbas av trötthet?

    När jag kör långa sträckor i stadstrafik.
    När jag kör korta sträckor på landsvägar.
    När jag kör korta sträckor i stadstrafik.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Risken för trötthet är då du kör långa sträckor på landsvägar, detta eftersom att det oftast inte händer mycket runt omkring dig. Det du ser åt sidorna är oftast åker, jordbruksmark och skog.