Facebook pixel

Får du i något fall köra om till höger strax före en korsning?

    Nej, det är inte tillåtet att köra om strax innan en korsning.
    ?
    Nej, det är förbjudet att köra om på höger sida.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den generella regeln är att du ska köra om på vänster sida. Det finns dock undantag från grundregeln: Exempelvis om bilen framför dig kör i ett körfält som leder någon annanstans än dit du är på väg är det tillåtet att köra om på höger sida.