Får du i något fall passera ett fordon till höger strax före en korsning?

    Nej, det är inte tillåtet att köra om strax innan en korsning.
    ?
    Nej, det är förbjudet att passera ett fordon på höger sida.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Passera ett fordon till höger är tillåtet när föraren i det fordon som kör framför dig svänger till vänster eller tydligt förbereder en vänstersväng. Det är också tillåtet att köra om till höger där vägen har två körfält i samma riktning, enligt vägmarkeringen, men bara där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim, om det är lämpligt med tanke på din fortsatta resa.