Facebook pixel

Du har parkerat din bil i en nedförsbacke intill en trottoarkant. Hur bör du vrida hjulen på bilen?

    Jag bör alltid ha raka hjul vid parkering.
    Jag bör vrida hjulen bort från trottoarkanten.
    ?
    Jag bör köra upp med ena hjulet upp på trottoarkanten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör vrida hjulen in mot trottoarkanten. Det är en säkerhetsåtgärd ifall bilen skulle börja rulla av någon anledning.

Vid parkering i nedförsbacke bör du vrida hjulen åt höger mot trottoarkanten. Vid parkering i uppförsbacke bör du vrida hulen åt vänster från trottoarkanten.