Vilken linje ska du följa i denna trafiksituation?

    Jag kan välja mellan att följa både den vita och gula linjen.
    Den vita linjen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid tillfälligt behov så som vägarbete eller motsvarande kan vägmarkeringar vara uförda i gul färg. Dessa markeringar gäller då istället för de ordinarie markeringarna och ska följas.