Vem vänder du dig till om du vill ta del av de lokala trafikföreskrifterna?

    Transportstyrelsen.
    Polismyndigheten.
    ?
    Trafikverket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kontakta gatukontoret eller trafikkontoret i din kommun om du vill veta vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen.