Hur ska färdbromsen kännas vid säkerhetskontroll av bromsar?

  Färdbromsen ska helst sjunka långsamt ner till botten vid tryck.
  ?
  Färdbromsen ska stanna halvvägs och kännas fjädrande vid tryck.
  Färdbromsen ska stanna långt ner och vibrera vid tryck.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Testa att trycka ner bromspedalen hårt i cirka 20 sekunder när bilen står stilla.

 • Om pedalen stannar halvvägs ner och känns stum, tyder det på att bromsarna är i bra skick.
 • Om pedalen sjunker långsamt ner, tyder det på att det finns en läcka i systemet och du bör inte köra med bilen.
 • Om pedalen inte ger en stum känsla utan känns fjädrande, tyder det på att det finns luft i systemet.
 • Om bromsen tar långt ner, tyder det att bromsarna är slitna.