Vilket av följande körsätt är mest miljövänligt?

    Jag kör med jämn fart på låga växlar och undviker att stanna i onödan.
    Jag kör med jämn fart på låga växlar.
    ?
    Jag kör med jämn fart men med högt varvtal (3000 varv/min).

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det mest miljövänligaste körsättet får du genom att köra med jämn fart och undvika att stanna i onödan genom att planera din körning.