Vad är den stora orsaken till att många vägar byggs om och förses med mitträcke?

    Det blir lättare att veta vilket körfält jag ska köra i.
    ?
    Det blir lättare att köra om på dessa vägar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mitträcket är ett skydd som finns på vissa vägar med mötande trafik. Mitträcket finns där för att fordon inte ska kunna komma på fel sida av vägen. Olyckorna har sjunkit på vägar med mitträcke och många liv har räddats tack vare det.