Facebook pixel

Vilket är det största skälet till att många vägar byggs om och förses med mitträcke?

    Det blir lättare att veta vilket körfält jag ska köra i.
    ?
    Det blir lättare att köra om på dessa vägar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mitträckesvägar räddar liv. Mitträcket är ett skydd som finns på vissa vägar med mötande trafik. Det finns där för att undvika att fordon kommer på fel sida av vägen