Vad betyder vägmärket?

    Att det är förbjudet att parkera närmare än 50 meter från andra fordon.
    ?
    Att det är 50 meter kvar innan det förväntas bli kö på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Minsta avstånd Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket. Minsta tillåtna avstånd anges på märket.

Vägmärket används oftast vid t.ex. bro eller vinterväg på sjöis. Skylten är mycket ovanlig och i Sverige förekommer den nästan bara i övre Norrland under vintertid.