Du ska svänga höger i korsningen som visas på bilden, vilken är den största risken i denna situation?

    Övergångstället framför mig.
    ?
    Mötande fordon som vill svänga in till vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den heldragna linjen på höger sidan om körfältet visar påbjuden cykelbana. Det innebär att du bör vara försiktigt när du korsar en cykelbana eftersom cyklister och mopeder av klass 2 kan köra om dig på höger sida.