Vilket alternativ är förbjudet när du kör på motorväg?

    Jag får inte köra om på en motorväg.
    ?
    Jag får inte köra fortare än 80 km/h på en motorväg.
    Jag får inte köra om flera fordon samtidigt på en motorväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att stanna, backa, och vända på en motorväg.