Vad stämmer om skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare i trafiken?

    En erfaren förare kör med mindre säkerhetsmarginaler i trafiken.
    En erfaren förare har oftast blicken för nära fordonet.
    ?
    En erfaren förare använder inte mobiltelefonen under körning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En erfaren förare kan lättare läsa av trafiken och förutse de situationer som kommer uppstå i olika situationer bättre än en oerfaren förare.