Facebook pixel

Vad mer påverkar reaktionssträckans längd förutom reaktionstiden?

    Fordonets skick.
    Väglaget.
    ?
    Lasten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reaktionssträckan ökar proportionerligt med hastigheten. Det innebär att två gånger högre hastighet ger två gånger längre reaktionssträcka och fyra gånger högre hastighet ger fyra gånger längre reaktionssträcka.