Bilden visar baksidan på olika vägmärken. Vilket vägmärke anger stopplikt?

    B.
    ?
    D.
    C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärke A anger stopplikt. Vägmärke B anger väjningsplikt. Vägmärke C anger huvudled. Vägmärke D anger ett förbudsmärke eller påbudsmärke.