Vad kan vara orsaken till att kontrollampan på bilden tänds?

    Någon av bilens dörrar är öppen.
    ?
    Kylarvätskan behöver fyllas på.
    Krockkuddarna i bilen är avaktiverade.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om bromsvarningslampan tänds på instrumentbrädan kan det bero på två saker, antingen är parkeringsbromsen åtdragen eller så är bromsvätskenivån för låg.