Är det tillåtet att parkera efter detta vägmärke?

  Ja, var som helst förutsatt att jag inte hindrar annan trafik.
  Nej, det är inte tillåtet att parkera.
  ?
  Ja, men bara med särskilt tillstånd.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dina skyldigheter i ett gångfartsområde

 • Väjningsplikt mot gående.
 • Maxhastighet är gångfart, det vill säga att du inte får köra fortare än gående.
 • Väjningsplikt när du lämnar gångfartsområdet enligt utfartsregeln.
 • Det är endast tillåtet att parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.