Facebook pixel

Måste du ge tecken med körriktningsvisaren ( blinkers ) om du ska svänga till vänster i någon av situationerna på bilden?

    Nej.
    Ja, men enbart i situation B.
    Ja, men enbart i situation A.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ja i båda situationerna. Du som förare måste alltid ge tecken med dina körriktningsvisare när du ska svänga. Det underlättar för andra trafikanter eftersom de uppmärksammas och kan planera sin körning.