Måste du ge tecken med körriktningsvisaren ( blinkers ) om du ska svänga till vänster i någon av situationerna på bilden?

  Nej.
  Ja, men enbart i situation B.
  Ja, men enbart i situation A.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reglerna säger att du är skyldig att använda blinkers när du:

 • Ska vända på vägen.
 • Ska svänga i en vägkorsning.
 • Ska starta från en vägkant.

Det underlättar för andra trafikanter eftersom de uppmärksammas och kan planera sin körning. Blinkers är ett av många olika sätt som du ska använda dig av i trafiken för att visa vad du har för avsikt att göra.