Vad är det första du bör vara beredd på i situationen på bilden?

    Det kan bli blixthalka inne i tunneln.
    ?
    Det kan vara så mörkt i tunneln att jag inte ser något.
    Det kan komma fordon bakifrån som vill köra om mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det första du bör vara beredd på i situationen är att det kan dyka upp fotgängare, cyklister eller mopeder i direkt anslutning till där tunneln slutar.