Vad är det första du bör göra när du kommer till en plats där en trafikolycka inträffat?

    Flytta på bilarna som kan vara hinder för andra.
    ?
    Sätt ut en varningstriangel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Överblicka först situationen för att underlätta samtalet med 112.