Vägen du kör på har högsta tillåtna hastighet på 50 km/h. Får du köra om bussen i situationen på bilden?

    Ja, endast på vägar där högsta tillåtna hastighet är minst 50 km/h.
    Nej, jag måste vänta tills bussen har åkt vidare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är tillåtet att köra om bussen eftersom det finns marginal till det.

Dock gäller det att vara försiktig eftersom det kan finnas fotgängare som är på väg att gå ut framför bussen.