Vad ska du göra när det är för lite vätska i bilbatteriet?

    Jag fyller på batteriet med vanligt kranvatten.
    ?
    Jag startar motorn så att batteriet laddas.
    Jag lämnar in bilen till verkstad eftersom det inte är tillåtet att fylla på vätska själv.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett gammalt batteri måste kontrolleras med jämna mellanrum genom att se till att vätskenivån ligger på det normala. Om det är för låg, ska du fylla på med destillerat vatten.