Facebook pixel

Vad ska du göra när det är för lite vätska i bilbatteriet?

    Jag fyller på tanken med vanligt kranvatten.
    ?
    Jag startar motorn så att batteriet laddas.
    Jag lämna in bilen till verkstad, eftersom det inte är tillåtet att fylla på själv.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett gammalt batteri måste kontrolleras med jämna mellanrum genom att se till att vätskenivån ligger på det normala.

Om det är för lite så fyller du på med destillerat vatten.