Hur nära före och efter en busshållplats får du parkera ditt fordon?

    Jag får parkera 10 meter före eller 20 meter efter hållplatsmärket.
    Jag får parkera 10 meter före eller 10 meter efter hållplatsmärket.
    Jag får parkera 5 meter före eller 20 meter efter hållplatsmärket.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är tillåtet att stanna på en busshållplats för av- och påstigning av passagerare om det inte stör busstrafiken. Skulle det vara så att du vill parkera måste du göra detta minst 20 meter före samt 5 meter efter busshållplatsen. Det beror på att bussarna behöver utrymme för att kunna köra in och ut från hållplatsen.