Vad gäller i korsningen?

    Förbud mot högersväng endast när trafiksignalen är ur funktion.
    Påbjuden högersväng.
    ?
    Förbud mot infart till höger.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som vägmärket är placerat i eller före.