Vilket alternativ visar belysningen du får använda i tät dimma?

    A. Parkeringsljus.
    ?
    C. Halvljus + dimljus.
    D. Halvljus + helljus + dimljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är tillåtet att köra med parkeringsljus och dimljus samtidigt i dimma. Dimljus får inte kombineras med halvljus eller helljus. I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus.