Hur nära ett övergångsställe får du stanna och parkera ditt fordon?

    10 meter före eller efter övergångsstället.
    Precis innan eller direkt efter övergångsstället.
    Precis innan eller 10 meter efter övergångsstället.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte stanna eller parkera närmare än 10 meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart. Du får dock stanna och parkera direkt efter ett övergångsstället eftersom dem som korsar inte skyms då.