Vad innebär vägmärkeskombinationen på bilden?

    Om 200 meter är det förbjudet att köra om.
    Om 200 meter upphör hastighetsbegränsning 70 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärkeskombinationen visar att det om 200 meter gäller en ny hastighetsbegränsning, vilket i detta fall är 70 km/h.