Du startar bilen och upptäcker att ABS-varningslampan lyser en kort stund. Vad ska du göra?

    ?
    Jag kan köra vidare bara om jag undviker nödbromsning.
    Uppsöka en auktoriserad bilverkstad omedelbart.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kontrollampan för ABS-systemet ska tändas några sekunder i samband med start av motorn. Den får inte vara tänd under körning eller i samband med inbromsningar.