Om inget annat anges med ett vägmärke, vad kan du förvänta dig för minsta höjd på passagen som på bilden?

    Minst 7,5 meter.
    Minst 3,5 meter.
    Minst 8 meter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I Sverige betyder fri höjd generellt 4,5 meter. Det finns dock många passager som kräver betydligt lägre fordonshöjd än 4,5 meter, då är passagen uppmärkt med vägmärket begränsad fordonshöjd samt vilken fri höjd som gäller för denna passage.