Du anländer till en olycksplats där du möter en person som blöder kraftigt från ett sår i armen. Hur bör du agera?

    Jag bör se till att den skadade personen får i sig vatten.
    Jag bör se till att personen håller sig varm genom att lägga en filt över den skadade.
    Jag bör se till att personen ligger ner och håller armen lågt.
    Jag bör placera personen i framstupa sidoläge.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om en person blöder kraftigt är det viktigt att se till att personen inte förlorar för mycket blod. Därför bör du pressa ihop såret och lägg ett tryckförband över såret. Därefter försöka placera den skadade kroppsdelen i högläge.