Facebook pixel

Du hade för avsikt att åka rakt fram, vad betyder kombinationen av de orangefärgade vägmärkena?

    Jag måste svänga till höger.
    Jag måste vända och finna en ny väg.
    Vägen till höger är privat.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

Omledning innebär att trafik tillfälligtvis leds av från en viss vägsträcka till en alternativ vägsträcka. Motivet till omledning är att ett vägavsnitt av något skäl inte är framkomligt under en viss period.