Du hade för avsikt att åka rakt fram, vad betyder kombinationen av de orangefärgade vägmärkena?

    Jag måste svänga till höger.
    Jag måste vända och finna en ny väg.
    Vägen till höger är privat.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Vägmärket för omledning av trafik är alltid i orange färg för att du ska veta att du blir omdirigerad en annan väg för att ta dig vidare på din färd.

Omledning innebär att trafik tillfälligtvis leds av från en viss vägsträcka till en alternativ vägsträcka. Motivet till omledning är att ett vägavsnitt av något skäl inte är framkomligt under en viss period. Exempelvis vid vägarbete.