Du ska köra hem en släkting som bor där detta vägmärke är uppsatt. Får du fortsätta in på gatan?

  Ja, men i högst 30 km/h.
  Nej, förbud mot motordrivna fordon gäller på gatan.
  ?
  Nej, bara taxi och färdtjänst får köra in på gatan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Gågata = Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

 • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
 • Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
 • Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
 • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.