Det är augusti månad, vad gäller vid följande vägmärkeskombination?

    Det är tillåtet att parkera tisdagar klockan 12:00.
    Det är tillåtet att stanna lördagar klockan 10:00.
    ?
    Det är tillåtet att parkera lördagar klockan 13:00.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ja, det är tillåtet eftersom den andra tilläggstavlan säger att du får stanna övrig tid.

Vägmärkeskombinationen anger att det är förbjudet att stanna och parkera mellan klockan 16:00 - 18:00 på vardagar samt 10:00 - 15:00 på vardagar före sön- och helgdag vilket vanligtvis är lördagar. Den andra tilläggstavlan anger att det är förbjudet att parkera men inte att stanna övrig tid.

Det är alltså samma regler som gäller oavsett månad.