Du har stannat för att låta fotgängare passera ett övergångsställe, hur kan du på bästa sätt undvika missförstånd?

    Jag använder ljud för att uppmärksamma den gående.
    Jag blinkar med ljusen för att uppmärksamma den gående.
    Jag vinkar fram den gående över övergångsstället.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör söka ögonkontakt med den gående för att undvika missförståelse. Vinka inte fram den gående över övergångsstället eftersom den gående då känner sig tvungen att passera. Du bör absolut inte använda ljud och ljus om inte syftet är att varna för en fara.