Var ska du placera dig när du ska svänga till vänster i korsningen?

    Jag ska placera mitt fordon så nära mitten som möjligt.
    ?
    Jag ska placera mitt fordon så långt ut till höger som möjligt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Placera ditt fordon dit du vill svänga för att inte förhindra framkomlighet för bakomvarande trafik och för att tydligt visa din avsikt i trafiken. Därför bör du placera fordonet längst till vänster om du ska svänga vänster och längst till höger om du ska svänga höger.