Det är den 11 juli och klockan är 23:00, får du stanna efter något av dessa vägmärken?

    Jag får endast stanna efter vägmärke D.
    Jag får endast stanna efter vägmärke C.
    Jag får endast stanna efter vägmärke B.
    Jag får endast stanna efter vägmärke A.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Uppmärksamma att alla dessa vägmärken innebär förbud mot att parkera på olika sätt, du får alltså stanna.