Får du överskrida hastighetsbegränsningen vid en omkörning?

    Ja, om jag är sen till jobbet.
    Ja.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får aldrig överskrida hastighetsbegränsningen för den väg som du färdas på.