Hur nära en järnvägskorsning får du parkera?

    30 meter före och 5 meter efter.
    20 meter före och 20 meter efter.
    ?
    20 meter före och 5 meter efter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att parkera inom 30 meter före eller efter en järnvägskorsning.

Det är lätt att blanda ihop alternativen med andra regler. Vid busshållplatser gäller 20 meter före och 5 meter efter.