Före ett backkrön i mörker är det bra att slå av helljuset. Varför?

    Halvljus ger bättre sikt i en kurva.
    Genom att slå av helljuset så upptäcker mötande fordon dig lättare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Före backkrön gör du klokt i att blända av ett kort ögonblick. Då upptäcker du lättare ljuskäglorna från mötande fordon och är alltså beredd på mötet.