Vilken typ av skatt beräknas på fordonets koldioxidutsläpp?

    Vägskatten.
    Trängselskatten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordonsskatten bestäms utifrån fordonets utsläpp av koldioxid eller hur mycket det väger. Äldre fordon beskattas vanligen efter vikt medan nyare fordon beskattas efter koldioxidutsläpp.