Facebook pixel

Ungefär hur stor andel av de omkomna i singelolyckor var alkoholpåverkade?

    Cirka 20%.
    ?
    Cirka 80%.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka 50% av alla förare som omkommer i singelolyckor med dödlig utgång är alkoholpåverkade enligt statistiken.